Martyna Czopowicz

Martyna Czopowicz

Psychomedic

Psycholog dziecięcy, pracuje z pacjentami od 2008 roku. Psychologię ukończyła na Uniwersytecie SWPS w 2008 roku. Pracę magisterską na temat uczenia się dzieci z autyzmem pisała pod kierunkiem dr Moniki Suchowierskiej – Stephany, u której również rozpoczęła pracę zawodową w Centrum Wczesnej Interwencji „Krok po Kroku”. Następnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Fundacji SYNAPSIS. Obecnie współprowadzi poradnię psychologiczno – pedagogiczną, gdzie jest liderem psychologów diagnostów.  W swojej codziennej pracy prowadzi diagnozę i terapię psychologiczna dzieci i młodzieży. Specjalizuje się głównie w diagnozie i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera). Obszarem jej pracy terapeutycznej są dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu, nieprawidłowo kształtującą się osobowością, depresją oraz zaburzeniami lękowymi. Jest członkiem zespołu orzekającego o kształceniu specjalnym dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia dotyczące diagnozy i pracy z dziećmi z autyzmem, min.: Stosowana Analiza Zachowania, praca i tworzenie programów terapeutycznych dla dzieci z ASD w modelu TEACCH, Trening Umiejętności Społecznych oraz Terapia Poznawczo - Behawioralna Dzieci i Młodzieży (sześciomiesięczny kurs w Cetrum CBT). W 2020 ukończyła studia podyplomowe z neuropsychologii na Uniwersytecie SWPS, gdzie doskonaliła swoje umiejętności diagnostyczne. Posiada wiele szkoleń dotyczących stosowania i interpretacji wiodących narzędzi diagnostycznych jak: IDS, Stanford – Binet V, ADOS 2 itd. 

Obecnie jest w trakcie 4 – letniego szkolenia z terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT.

Prelekcje

Inni prelegenci

Ewa Bensz-Smagała

Ewa Bensz-Smagała

LuckyMind

Psycholog dziecięcy, oligofrenopedagog, terapeuta. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Psychologii Akademii Górnośląskiej w Katowicach.

więcej
dr Kamila Olga Stępień-Rejszel

dr Kamila Olga Stępień-Rejszel

Kamila Olga Psychologia

Doktor nauk społecznych, psycholog, pedagog, asystent na Uniwersytecie Gdańskim, psychoterapeuta CBT

więcej
Magdalena Flaga-Łuczkiewicz

Magdalena Flaga-Łuczkiewicz

Centrum Terapii Dialog

Lekarka specjalistka psychiatrii, prowadzi Poradnię Zdrowia Psychicznego dla lekarzy w Centrum Terapii Dialog w Warszawie, leczy lekarzy i studentów medycyny z całej Polski. Wielu spośród jej pacjentów to osoby neuroatypowe.

więcej
Anna i Antonina

Anna i Antonina

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Nasza Szkoła"

Anna - mama i nauczycielka, Antonina - nastolatka w spektrum autyzmu

więcej
Marek i Kosma

Marek i Kosma

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Nasza Szkoła" w Katowicach

Marek i Kosma - ojciec nauczyciel i pedagog specjalny, syn - student Geografii.

więcej
dr Halszka Witkowska

dr Halszka Witkowska

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Suicydolog, konsultant kryzysowy, Ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

więcej
Monika Dąbrowska

Monika Dąbrowska

Wellbee

Należy do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR). Ukończyła całościowe kształcenie terapeutyczne w ośrodkach akredytowanych przez PSTTSR i otrzymała certyfikat terapeuty TSR przyznawany przez Stowarzyszenie.

więcej
Izabela Taborska

Izabela Taborska

Santeriz

Pedagożka zdrowia, socjoterapeutka,certyfikowana edukatorka seksualna, terapeutka TUS. Absolwentka seksuologii klinicznej w SWPS. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami w spektrum autyzmu oraz ich rodzinami

więcej
Karolina Grzywacz

Karolina Grzywacz

Poza Schematami

Psycholog (specjalność: psychologia kliniczna, seksuologia), terapeuta, diagnosta. Pracuje z nastolatkami, dorosłymi oraz Rodzicami dzieci z ADHD i spektrum autyzmu.

więcej
Martyna Czopowicz

Martyna Czopowicz

Psychomedic

Psycholog dziecięcy, pracuje z pacjentami od 2008 roku. Psychologię ukończyła na Uniwersytecie SWPS w 2008 roku. Specjalizuje się głównie w diagnozie i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera). Jest członkiem zespołu orzekającego o kształceniu specjalnym dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

więcej
prof. dr hab. Przemysław Bąbel

prof. dr hab. Przemysław Bąbel

Uniwersytet Jagielloński

Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przewodniczącym Rady Dyscypliny Psychologia UJ oraz kierownikiem Zespołu Badania Bólu. Jest także prezesem Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

więcej
dr Izabela Fornalik

dr Izabela Fornalik

Uniwersytet SWPS

Dr n. hum., pedagożka specjalna, certyfikowana seksuolożka kliniczna oraz psychoterapeutka CBT, członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

więcej

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Patroni medialni