Martyna Czopowicz

Zaburzenia ze spektrum autyzmu a nieprawidłowo kształtująca się osobowość – czy i jak autyzm wpływa na osobowość człowieka?

Martyna Czopowicz

Autyzm jest zaburzeniem neuorozwojowym, które oscyluje wokół dwóch kategorii objawów osiowych: nieprawidłowości w funkcjonowaniu społecznym i komunikacji społecznej oraz sztywnych wzorcach zachowania.

Są pewne podobieństwa w funkcjonowaniu osób z autyzmem i nastolatków z nieprawidłowo kształtującą się osobowością. Jest to stały i sztywny schemat reagowania i myślenia.

Współwystępowanie zaburzeń osobowości i autyzmu jest jeszcze mało zweryfikowane przez badaczy. Praktyka kliniczna pokazuje jednak, że osoby wysokofunkcjonujące z autyzmem, widząc swoje ograniczenia w funkcjonowaniu społecznym, ale też przez lata doświadczając różnych nieprawidłowych reakcji środowiska na swoje zachowanie, które są niestandardowe, są zagrożone kształtowaniem się nieprawidłowej osobowości.

Program

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Patroni medialni