Monika Dąbrowska

Rozwijanie umiejętności samowspółczucia u dorosłych osób neuroatypowych

Monika Dąbrowska

Samowspółczucie jest umiejętnością, która wspiera pielęgnowanie osobistego dobrostanu psychicznego i budowanie zdrowych relacji społecznych poprzez rozwijanie wspierającej relacji z samą / samym sobą. Dla dorosłych osób z diagnozą ASD może również stanowić istotny aspekt profilaktyki zjawiska "wypalenia autystycznego" oraz minimalizowania jego skutków. Podczas prelekcji przyjrzymy się specyficznym wyzwaniom, z jakimi w codziennym funkcjonowaniu mogą spotykać się osoby dorosłe w spektrum oraz skupimy się na strategiach i narzędziach, które mogą wspomagać rozwój umiejętności samowspółczucia.

Program

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Patroni medialni