dr Kamila Olga Stępień-Rejszel

Proszę zrozum mnie…” -Zaburzenia ze spektrum autyzmu w procesie psychoterapeutycznym – Praktyczne wskazówki od diagnozy do efektywnej terapii

dr Kamila Olga Stępień-Rejszel

Praca psychoterapeutyczna z osobami ASD wymaga szczególnego rodzaju wnikliwości i uważności podczas projektowania pracy terapeutycznej, która nie tylko będzie odpowiedzią na zgłaszane trudności, ale przede wszystkim będzie dopasowana do sposobu funkcjonowania danego klienta. Stąd pojawia się szereg pytań dotyczących rozpoznawania, diagnozy oraz efektywnego podejścia terapeutycznego w przypadku dorosłych z ASD. Prelekcja stanowi próbę przedstawienia praktycznych wskazówek wspierających proces psychoterapeutyczny na przykładzie pracy własnej z klientem w nurcie Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT).

Program

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Patroni medialni